Kırk yılı aşkın bir zaman önce, Alman devletinin talebi üzerine, bu ülkeye ve dolayısı ile Kempten’ e „misafir işçi“ olarak gelen türk insanı;

Almanya’ nın ekonomik kalkınmasında etkin olmuş, ödediği vergi ve primlerle kurumlarını güçlendirmiş, tatbik ettiği yaşam tarzı ile ortak toplum hayatına renk katmıştır.

Yıllar geçtikce bu ülkeye ve bu şehre yerleşmiş, evlenme yolu ile alman toplumu ile aile bağları kurmuş, siyaset, bilim, kültür,spor ve sanatta kendilerini göstererek türk insanının “misafir” statüsünün kalkmasını sağlamışlardır. Hatta birçoğu bu ülkenin vatandaşı olamayı tercih etmiştir.

Bu bağlamda;

Türk ve türk uyruklu insanlar kendi hayat tarzlarını yaşamak ve sürdürmek iradesini göstermiş, bir araya gelerek , yaşam, inanç ve düşünce felsefelerine uygun birçok dernek kurmuşlardır. Bu dernekler, zor şartlar altında çalışmalarını sürdürürken, temsil eden kurumlara dönüşmüşlerdir.

Lakin;

Türk ve Türk uyruklu toplumun genelini ilgilendiren konularda, bütün derneklerimizden tek bir ses çıkmasının gereği ve ihtiyacı belirmiştir.

Bu ortak inanç ve irade ile;

Farklı dünya görüşlerine rağmen, olgunluk gösterilerek bir araya gelinmiş ve dernekler üstü bir kurulun, bir birliğin kurulmasına yürürlükteki kanunlar huzurunda karar verilmiştir.

Ikinci ülkemiz olan Almanya’ da, ve bu güzel şehrimiz Kempten’ de, alman, türk ve türk uyruklu toplumun birlikte yaşamları yolunda büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bu üst kurulun temelinde  “ Birlik ve Beraberlik İçinde Farklılık” yatmaktadır.

Birlik ve beraberliğimizin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.