Denetleme Kurulu Üyelerimiz:

                                

       Hanci Turgut                                      Keleser Necati                                   Kocak Fuat

  Türk Işçi Cemiyeti                            DITIB Camii Kempten                       Kempten Ülkü Ocaği

Yönetim Kurulu Başkanı                Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Başkanı 

    t-hanci@dtvk.org                              n-keleser@dtvk.org                             f-kocak@dtvk.org