Muhatabınız.

                                           Halkla İlişkiler-Basın / Yayın  Sorumlusu

                                            i-taghanli@dtvk.org

                                            Tel.: 0831/29403

                                             t-kircicek@dtvk.org

                                             Tel. 0151/14904215

Kempten‘ deki türk toplumunu, türk örf ve adetlerini, dini ve milli gün ve bayramlarını medya dünyası ile paylaşarak alman toplumuna tanıtmak, önyargıları bertaraf etmek,

Türk toplumunun kendi içinde birlik ve dirliğini sağlayacak, menfaatlerini koruma adına bilgilendirecek yayınları bastırmak,

faydalı yabancı yayınları türk toplumunun dikkatine sunmak,

üye derneklerinmizin ve DTVK e.V nın aktivitelerini halklarla paylaşmak maksadıyla medya ile birlikte çalısmak ve yayınlar çıkartmak

başlıca görevlerimiz arasındadır.