Değerli Kempten Türk Dernekleri Birliği üyeleri,
Sevgili Kemptenli vatandaşlarımız,

Almanya’da yarım asra yaklaşan varlığıyla bu ülkenin ayrılmaz bir unsuru haline gelen Türk toplumu, bulunduğu her yerde çalışkanlığı, azmi ve becerisiyle tanınmış ve takdir görmüştür. Bugün Almanya’daki Türkler, halkımızın yoktan var etme, zorluklara direnme gücünün en güzel örneğidir. Bu başarı hikayesinin içinde Kempten Türk toplumu da kendi yerini almıştır.

Ancak elde edilen başarılara, Alman toplumuyla birlikte daha iyi bir yaşama kavuşma yolunda alınan mesafeye karşın, halen üstesinden gelinmesi gereken önemli sorunlarımız bulunmaktadır. Almanya’nın sunduğu fırsatlardan eşit biçimde yararlanma; ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığımız bu ülkede, Alman toplumuyla bütünleşmiş, saygın ve paylaşımcı bireyler olarak refah ve güven içinde yaşayabilme hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Bunun yolunu hep birlikte açmamız gerekmektedir. Şüphesiz bu süreçte sivil topluma da önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda, Kempten’de faaliyet gösteren derneklerimizin kendi inisiyatifleriyle tek bir çatı altında bir araya gelmeleri, kutlanması gereken bir sosyal sorumluluk örneğidir. Bu birliktelik aynı zamanda, Kempten Türk toplumu arasındaki dayanışmanın ve ortak çalışma yönündeki kararlılığın güçlü bir göstergesidir.

Kempten Türk Dernekleri Birliği’nin belirlediği misyon içinde eğitim çalışmalarının da yer alması, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Zira, Almanya’daki vatandaşlarımızın bulundukları toplumda hak ettikleri konuma gelmelerinin temel yolu “iyi bir eğitim”den geçmektedir. Bu yolda aşama kaydedilmesi ancak donanımlı, meslek sahibi, Türkçe ve Almanca’yı eşit derecede iyi bilen ve tüm bu nitelikleriyle özgüveni tam bir gençlik yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu doğrultuda, çabalarımız çocuklarımızın eğitimi için mevcut tüm imkanları kullanmaya odaklanmalıdır. Bugün çocuklarımızın eğitimine yapacağımız yatırımın, yarın kendilerine, ailelerine ve topluma misliyle geri döneceği bilinciyle hareket edilmelidir. Kempten’deki derneklerimizin bu bilinci yaymak için çaba göstereceklerine inancımız tamdır.

Bu vesileyle, Kempten Türk Dernekleri Birliği içinde yer alan derneklerimizi bu kararlarından dolayı bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.


Ali Rifat Köksal
T.C. Münih Başkonsolosu