Türk ve türk uyruklu insanların alman toplumunda, kendi hayat tarzları ile; eşit, onurlu, mutlu bireyler olarak hayatlarını sürdürmeleri ve alman toplumu ile oluşturduğumuz ortak sosyal hayata katkıda bulunmalarının sağlanması yolunda üye derneklerle çalışmak.

Bu bağlamda, çalışmalarımız :
1 – Kültür
2 – Eğitim
3 – Hümanizm
alanlarında yoğunlaşacaktır.